Tag: Mortal

Results

  • White Lotus

    המלכה הצעירה של מאראקאנו. לוטוס בת 16, וירשה את הממלכה לפני שנתיים כאשר אביה מת. היא מאוד רצינית לגבי התפקיד שלה, והיא נשענת על המסורת של מאראקאנו כדי לשמור אותה במקום המשגשג שבו היא נמצאת. היא נוטה להסתמך על צבא היועצים שלה. שושולת המלוכה במאראקאנו נחשבת …